Czujniki płomienia

Elektrody jonizacyjne

Elektrody zapłonowe

RRprojekt
przedstawiciel marki Maxon