028637 / 28637 - elektroda jonizacyjna

TYP PALNIKA

ROZMIAR PALNIKA LUB MODEL

OVENPAK 200 Burners

wszystkie rozmiary

Dostępność: magazyn w Belgii

Zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego

RRprojekt
przedstawiciel marki Maxon