036537 / 36537 - elektroda jonizacyjna

TYP PALNIKA

ROZMIAR PALNIKA LUB MODEL

LV AIRFLO Burners

LV-85

Dostępność: magazyn w Belgii

Zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego

RRprojekt
przedstawiciel marki Maxon