044402 / 44402 - elektroda jonizacyjna

TYP PALNIKA

ROZMIAR PALNIKA LUB MODEL

OVENPAK II Burners

445 - 487

Dostępność: magazyn w Belgii

Zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego

RRprojekt
przedstawiciel marki Maxon