Elektrody jonizacyjne

RRprojekt
przedstawiciel marki Maxon