018291 / 18291 - elektroda jonizacyjna

TYP PALNIKA

ROZMIAR PALNIKA LUB MODEL

LV AIRFLO
Burners

LV-4CF
LV-5CF

Dostępność: magazyn w Belgii

Zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego

RRprojekt
przedstawiciel marki Maxon