1049085 / 1049085 - elektroda jonizacyjna

TYP PALNIKA

ROZMIAR PALNIKA LUB MODEL

OVENPAK II Burners

EB6, EB7

Dostępność: magazyn w Belgii

Zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego

RRprojekt
przedstawiciel marki Maxon