Palnik MAXON VORTIFLARE

Palniki MAXON VORTIFARE cechują się okrągłym kształtem płomienia, który rochodzi się z bloku palnika promieniście po ścianie pieca, w którym palnik pracuje. Dzięki takiemu specyficznemu kształtowi płomienia, wyeliminowano ryzyko uderzenia płomienia, o element wygrzewany. Przy zastosowaniu takiego rodzaju palnika, komora pieca może mieć mniejszą oblętość, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie pieca na moc grzewczą.

Typ palnika

VORTIFLARE

Moc

do 880 kW

Regulacyjność

25:1

Bloki palników sa odporne na pozim temparatury do 1200 C

Typowe zastosowanie:

Palniki VORTIFLARE mogą być zasilane następującymi paliwami:

RRprojekt
przedstawiciel marki Maxon