Palnik MAXON KINEDIZER

Palniki serii MAXON KINEDIZER mogą pracować do maksymalnej temepratury na poziomie 1100 C. Palniki KINEDIZER mogą być montowane prostopadle do kierunku przepływu powietrza procesowego. Z tego względu doskonale nadają się do zastosowań w regeneracyjnych dopalaczach LZO. Palniki serii MAXON KINEDIZER dzięki specjalnie zaprojetowanej dyszy mieszającej, zapewniają bardzo niskie poziomy emisji NOx oraz CO, przy bardzo małym współczynniku nadmiaru powietrza.

Typ palnika

KINEDIZER

Moc

15 - 13.850 kW

Regulacyjność

1:45

Za palnikiem powietrze może mieć maksymalną temperaturę do 1100 C.

Typowe zastosowanie:

Palniki KINEDIZER mogą być zasilane następującymi paliwami:

RRprojekt
przedstawiciel marki Maxon